سامانه پشتیبانی از سیستمهای دانش آموزی

نگارشها ،راهنمای سؤالات ،راهنمای سیستمها ، نرم افزارهای کمکی و. . . .

ازمرورگرهای Firefox یا Chrome و یا Opera استفاده نمایید.  

 

 برای ادامه از لینکهای زیر استفاده نمایید.